XV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2023

Konferencje TYGIEL to jedno z wydarzeń naukowych w Polsce, które co roku, w marcu, staje się naukowym panelem wymiany wiedzy.  TYGIEL 2023 jest Konferencją interdyscyplinarną i jej tematyka obejmuje prace naukowe z wielu obszarów wiedzy: nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, nauk ścisłych, obszaru nauk technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk humanistycznych, nauk społecznych, i  obszaru sztuki.  Uczestnicy Konferencji mają możliwość zaprezentowania swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub/i posteru naukowego, wysłuchania wystąpień zaproszonych Gości Honorowych oraz wydania rozdziału w monografii naukowej.

XV edycja odbędzie się 23-26 marca 2023 roku w formie hybrydowej (Lublin/online). Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji powinny się zarejestrować poprzez  formularz rejestracji uczestnictwa: https://www.konferencja-tygiel.pl/

Goście Honorowi wygłoszą następujące wykłady:

  • prof. dr hab. Krzysztof Sacha (Uniwersytet Jagielloński) – Kryształy czasowe.
  • prof. dr hab. inż. Wiesław Nowiński (Sano Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, Kraków) – Interdyscyplinarność badań mózgu.
  • prof. Mirosław Janowski (University of Maryland, Baltimore, USA) –  Na skrzyżowaniach technologii, czyli dokąd pędzi medycyna.
  • dr Dominika Czerniawska (Leiden University, Netherlands) – Nauka w cieniu wojny: model rozwoju międzynarodowej współpracy na przykładzie badań nad fuzją nuklearną.
  • prof. dr hab. Agnieszka Chacińska (Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk) – Zarządzanie stresem w komórce.