Zajęcia przygotowujące do zawodu nauczyciela

Wydział Psychologii i Wydział Pedagogiczny
przygotowały zajęcia dla studentów rozpoczynających kształcenie
przygotowujące do zawodu nauczyciela. W rejestracji żetonowej
dostępne są dwa wykłady:

1) "Psychologia dla nauczycieli" - wykład oferowany w dwóch terminach:
   a) poniedziałki, godz. 8.00 - 9.30, ul. Stawki 5/7, aula, prowadząca:
   dr Joanna Toeplitz (kod: 2500-PED-01)
   b) czwartki, godz. 16.30-18.00, ul. Miecznikowa 1, sala 102B,
   prowadząca: dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska ( 2500-PED-02)

2) "Pedagogika dla nauczycieli" - wykład oferowany w dwóch terminach
   (kod: 2300-PED-PN-W) :
   a) piątki, godz. 15.00-16.30, ul. Karowa 18, prowadzący: dr Dobromir
     Dziewulak
   b) wtorki, godz.11.30-13.00, budynek (1216), Pałac Czetwertyńskich,
     prowadzący – dr hab. Janina Kamińska