Zajęcia modułowe – DRONY

Zapraszamy studentów na modułowe zajęcia terenowe”Drony W Badaniach Przyrodniczych„, które odbędą się w stacji terenowej UW w Chęcinach w dwóch terminach:
1.
27.07.2020 – 2.08.2020
termin zgłoszeń-12.7.2020

2.
31.8.2020-6.9.2020
termin zgłoszeń-16.8.2020

zgłoszenia prosimy przesyłać mail’em na adres mismap@fuw.edu.pl z informacją w temacie”drony
Na każdym terminie planowane jest uczestnictwo 12 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.