Zagraniczne praktyki studenckie

Trwa rejestracja w ramach projektu „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) na zagraniczne praktyki studenckie (SMP) do krajów programu dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, rok akademicki 2018/2019. Liczba miejsc -139.
Minimalny okres trwania praktyk – 60 dni.
Maksymalny okres finansowania pobytu na praktyce wynosi 300 dni, pod warunkiem posiadania odpowiedniego „kapitału mobilności”, przy czym praktyka musi się rozpocząć przed 01.10.2019 r.
Miesięczne stypendium  wynosi:
600 EURO – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
550 EURO – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy;
500 EURO – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności: http://bwz.uw.edu.pl/koordynatorzy-ds-mobilnosci , według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą  trzech dokumentów:

  1. zgłoszenie kandydatury studenta;
  2. porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
  3. oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.

Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek,
e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22  55 24 068
Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu.