Wnioskowanie o stypendium socjalne w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 jest już aktywny w USOSweb.

 

Komunikat Rektora w sprawie terminów składania wniosków dostępny jest

pod linkiem https://bpm.uw.edu.pl/ [1]

 

W celu złożenia wniosku o stypendium socjalne na semestr zimowy roku

akademickiego 2021/2022, studenci muszą w pierwszej kolejności

wypełnić Oświadczenie o dochodach za rok 2020.  W tym roku po raz

pierwszy wniosek o stypendium socjalne i oświadczenie o dochodach

składane są w FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO.

Studenci nie doręczają dokumentów w formie papierowej.