Terminy rejestracji na przedmioty prowadzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechanik
Harmonogram aktualnych i przyszłych tur:

● 27.02 – 04.03.2023 – tura zmian przydziałów do grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych dokonywanych przez koordynatorów przedmiotów, w jej czasie koordynatorzy mogą też dopisać do grup osoby zapisane na sam wykład.
● 06.03 – 18.03.2023- ostatnia tura rejestracji na przedmioty i do grup ćwiczeniowych z giełdą i prawem do wyrejestrowywania (dostępna dla studentów MIM, MISMaP i Kognitywistyki)
● 16.03-22.03.2023 – składanie mailowych próśb o zarejestrowanie ponad wyznaczony limit miejsc na przedmiocie (konieczna zgoda koordynatora przedmiotu), prośby należy wysłać na adres: rejestracje@mimuw.edu.pl
● 20.03 – 08.04.2023 – tura zmian przydziałów do grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych dokonywanych przez koordynatorów przedmiotów, w jej czasie koordynatorzy mogą też dopisać do grup osoby zapisane na sam wykład.