Terminy oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2022/2023

Informacje dostępne na stronie Biura Pomocy Materialnej UW