Termin składania IPS

Termin składania IPS na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 upływa 30 października br. IPS wygenerowany z usos’a, podpisany lub mail’owo zatwierdzony przez opiekuna, prosimy przesyłać na adres mismap@fuw.edu.pl podając w temacie wiadomości : IPS