Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

UWAGA!
Każdy student, który planuje złożyć wniosek o stypendium ministra samodzielnie wypełnia i składa taki wniosek w systemie OSF, po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Spraw Studenckich w celu otrzymania dostępu do tego systemu.
Student NAJPÓŹNIEJ DO 5 PAŹDZIERNIKA powinien zgłosić zapotrzebowanie na założenie konta do Biura Spraw Studenckich na adres stypendiumministra@uw.edu.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie ministerstwa
https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021