Składanie podań

Wszystkie podania składane do K MISMaP muszą być wygenerowane w USOSwebie. Następnie podpisany oryginał należy złożyć w sekretariacie K MISMaP lub przesłać skan na mismap@fuw.edu.pl.

Podania niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

Odpowiedzi na podania będą wpisywane w USOSwebie.