Rejestracja na zajęcia WUM semestru zimowego 2020/21

Do 09.09.2020 r. – będzie widoczna oferta zajęć WUM dla studentów UW na stronie rejestracji żetonowej UW,
od 11.09.2020 r. do 22.09.2020 r. – odbędzie się rejestracja studentów na zajęcia – jest to termin rejestracji dla studentów UW i WUM,
dla studentów UW zapisujących się na przedmioty oferowane przez WUM rejestracja rozpocznie się o godz. 21:00 i zakończy o godz. 23:59.
link do strony rejestracji żetonowej UW https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Informacje dotyczące rejestracji żetonowej:

studenci UW będą rejestrować się na przedmioty WUM za pomocą rejestracji żetonowej (tj. na przedmioty ogólnouniwersyteckie).

Kod rejestracji: 8120-WUM-2020Z

Nazwa rejestracji: Rejestracja na przedmioty fakultatywne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego