Rejestracja na zajęcia oferowane przez WMIM

rejestracja na przedmioty (sem. zimowego, letniego i całoroczne) organizowane przez WMIM w roku akad. 2021/22 wygląda następująco:

* REJESTRACJA NA PROSEMINARIA LICENCJACKIE I SEMINARIA MAGISTERSKIE

DOTYCZY STUDENTÓW O KIERUNKACH PODSTAWOWYCH NA WYDZIALE MIM, rejestrują się tak samo, jak studenci odpowiednich kierunków, poniżej terminarz:

*

07.06 – 17.06.2021 – rejestracja na proseminaria licencjackie na matematyce
*

21.06.2021 – ogłoszenie wstępnych wyników rejestracji na proseminaria licencjackie na matematyce
*

01.06 – 25.06.2021 – rejestracja na seminaria magisterskie na matematyce i informatyce dla osób rozpoczynających studia II stopnia (wyłącznie w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW)
*

28/29.09.2021 – ogłoszenie ostatecznych wyników rejestracji na proseminaria i seminaria magisterskie

STUDENCI O INNYCH KIERUNKACH PODSTAWOWYCH, jeżeli chcą uczęszczać na seminarium magisterskie/proseminarium, powinni prosić o zarejestrowanie podaniem.

* REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY SEMESTRU ZIMOWEGO, LETNIEGO I CAŁOROCZNE (W TYM SEMINARIA MONOGRAFICZNE)

Studenci o kierunkach podstawowych na Wydziale MIM zostają administracyjnie zarejestrowani na przedmioty obowiązkowe wynikające z ich etapu studiów jeszcze przed rozpoczęciem rejestracji (czyli mniej więcej teraz). Po rozpoczęciu rejestracji powinni się wyrejestrować z przedmiotów, na które nie zamierzają chodzić, na które zostali wpisani błędnie lub wbrew ich woli.

do pierwszych etapów rejestracji (tzn. do rejestracji podstawowej) mają dostęp STUDENCI O KIERUNKACH PODSTAWOWYCH NA WMIM:

*

21.06 – 31.08.2021 – rejestracja podstawowa na przedmioty (semestru zimowego, letniego oraz całoroczne).

Rejestracja na praktyki pedagogiczne z matematyki i praktyki pedagogiczne z zakresu psychologiczno-pedagogicznego odbywa się wyłącznie w rejestracji podstawowej.

*

11.09.2021 – ogłoszenie wyników rejestracji podstawowej
*

13.09 – 16.09.2021 – zapisy do grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych
*

18.09.2021 – ogłoszenie składu grup
*

20.09- 27.09.2021- giełda wymiany miejsc w grupach, możliwość wyboru grup dla osób dopisanych administracyjnie do przedmiotów,

do kolejnych etapów naszych rejestracji mają dostęp WSZYSCY STUDENCI MISMAP (a także kognitywistyki):

*

29.09 – 02.10.2021- rejestracja dodatkowa na przedmioty semestru zimowego i całoroczne w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania
*

04.10 – 09.10.2021 – możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów,
*

11.10 – 16.10.2021 – rejestracja dodatkowa na przedmioty semestru zimowego i całoroczne w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania
*

18.10 – 31.10.2021 możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów.

Na tym kończy się rejestracja na semestr zimowy i przedmioty całoroczne.

W grudniu wpiszemy administracyjnie studentów MISMaP o kierunku podstawowym na WMIM na przedmioty obowiązkowe sem. letniego, tak jak poprzednio poprosimy ich o samodzielne wyrejestrowanie się z tych, na które nie zamierzają chodzić.

Do tych tur rejestracji mają dostęp STUDENCI MISMAP Z KIERUNKIEM PODSTAWOWYM NA WMIM

*

13.12 – 22.12.2021 – rejestracja podstawowa na semestr letni, II tura
*

21.01.2022 – ogłoszenie wyników rejestracji podstawowej
*

24.01 – 27.01.2022 – zapisy do grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych
*

29.01.2021- ogłoszenie składu grup
*

14.02 – 18.02.2022 – giełda wymiany miejsc w grupach, możliwość wyboru grup dla osób dopisanych administracyjnie do przedmiotów,

a do kolejnych już WSZYSCY STUDENCI MISMAP i kognitywistyki

*

21.02 – 27.02.2022- rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania
*

28.02 – 06.03.2022 – możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów,
*

07.03 – 20.03.2022- rejestracja dodatkowa w trybie bezpośredniej RDG z giełdą, z prawem do wyrejestrowywania
*

21.03 – 03.04.2022 – możliwość bezpośredniej zmiany przydziału grup ćwiczeniowych i laboratoryjnych przez koordynatorów przedmiotów.