Informacja o stypendiach

Na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej zamieszczony jest praktyczny przewodnik

po stypendiach dla studentów:

http://www.oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/info-stypendia.pdf