Egzamin z języka angielskiego

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem  i Regulaminem MISMaP, opanowanie kompetencji języka angielskiego  na poziomie B2 jest warunkiem sine qua non uzyskania dyplomu ukończenia studiów. Kilkukrotne nawet niezdanie egzaminu, zwłaszcza gdy student nie uczęszczał na zajęcia językowe, nie jest podstawą do obniżenia wymagań.