Zasady przyznawania stypendiów i termin składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2021/2022 doktoranci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb (po raz pierwszy też udostępniono możliwość wgrywania załączników potwierdzających osiągnięcia).
Doktoranci mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów w USOSweb od 13 września br.

4013 MISDoMP Szczegółowe Zasady Doktoranckie 2020 2021
4013 MISDoMP Szczegółowe Zasady Zwiększenie 2020 2021
4013 MISDoMP Szczegółowe Zasady Rektora 2020 2021

Termin składania wniosków to 4 października 2021.