Wnioski o Dom Pracownika Naukowego na rok 2022/23

Termin składania wniosków o zakwaterowanie w DPN to
12 maja 2022 r
Nowa procedura opisana jest tutaj:
https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/03/procedura-ubiegania-sie-o-dpn-na-rok-akademicki-2022-2023.pdf

Skan wniosku z prośbą o wystawienie opinii kierownika jednostki proszę wysyłać mailowo do prof. Murlaka fmurlak@mimuw.edu.pl z cc na misdomp@fuw.edu.pl
Komplet dokumentów wraz z opiniami proszę przesyłać bezpośrednio do p. Ewy Jelonek ewa.jelonek@adm.uw.edu.pl

Na podstawie zarządzenia Rektora UW nr 279 z dnia 10.12.2020 r. w sprawie poczty elektronicznej UW jest możliwe procedowanie wniosków na podstawie elektronicznych wersji dokumentów, jednak zgodnie z § 3 pkt. 3zarządzenia„korespondencję pracownika, studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłaną z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka pozostawia się bez rozpoznania”.