Stanowisko Rady Programowej ws prac doktorskich

Na posiedzeniu dnia 1 kwietnia 2016 r. Rada Programowa MISDoMP podjęła uchwałę ws. preferowanej formy pracy doktorskiej.

Treść uchwały