Rozliczenie roku akad. 2021/22

Dokumenty do rozliczenia roku tj. podpisane sprawozdanie wraz z tabelką, skany wpisów w indeksie, zaświadczenia o dydaktyce oraz ew. inne dokumenty proszę
przesyłać mailowo na misdomp@fuw.edu.pl w terminie do 05 września, w temacie wiadomości wpisując ROZLICZENIE ROKU.