Program finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów – wyjazdy w 2022 roku

Trwa nowy nabór wniosków w Programie finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych. Do udziału w nim zapraszamy doktorantów wszystkich lat studiów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich).

 

W ramach Programu można otrzymać dofinansowanie wypłacane w formie stypendium wyjazdowego w wysokości pełnej diety pobytowej za każdy dzień pobytu za granicą oraz pełne sfinansowanie kosztów podróży.

 

Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2022 r. W jego ramach można ubiegać się o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego trwającego od 14 do 28 dni, który odbędzie się w terminie od 6 czerwca do 31 października 2022 r.

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania należy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą (Stary BUW, II piętro, pok. 212) lub nadać pocztą na adres BWZ z dopiskiem „Wyjazdy zagraniczne – ZIP” (do 1 kwietnia 2022 r. włącznie, liczy się data stempla pocztowego).

 

Szczegółowe informacje: https://zip.uw.edu.pl/wyjazdy-zagraniczne-doktorantow-III-tura-konkursu

Information in English: https://zip.uw.edu.pl/international-teaching-and-research-internships-programme-for-PhD-students-third-cycle-of-applications

Adres e-mail do kontaktu: wyjazdy.zip@uw.edu.pl