Otwarty konkurs dla wykonawcy w projekcie

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest pod adresem:
https://fuw.edu.pl/tl_files/praca/2021/2021-01-25_Konkurs_na_wykonawce.pdf
W ramach projektu będzie badana dynamika pól we wczesnym Wszechświecie przy pomocy symulacji numerycznych.