Nowe zajęcia OG w ramach programu ZIP

W ramach programu ZIP zostanie otwarta rejestracja na dodatkowe zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów i doktorantek Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone w styczniu i w lutym 2021 r. 

 

Poniżej nowe oguny, prowadzone w trybie zdalnym:

 

Rejestracja na zajęcia będzie dostępna od 11 stycznia (godz. 21:00) do 18 stycznia 2021 r. (godz. 23:59). Link do rejestracji: https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/catalogue.php?rg=0508-OG-ZIP-2020Z&group=0508-OG-ZIP-D

Oferta zajęć ogólnouniwersyteckich w ramach ZIP dla doktorantów prowadzonych w semestrze letnim (I tura rejestracji) zostanie udostępniona na początku lutego br.