Skład Rady MISDoMP

Przedstawiciele Wydziałów:

  • Wydział Biologii : prof. dr hab. J. Kufel, prof. dr hab. M. Maleszewski
  • Wydział Chemii : prof.  Michał Cyrański, prof. Tomasz Bauer
  • Wydział Fizyki : dr hab. Maciej Kamiński, dr hab. Andrzej Witowski
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych : prof. Ewa Smolska, prof. Urszula Somorowska
  • Wydział Geologii : dr hab. Krzysztof Bińka, dr hab. Barbara Woronko
  • Wydział MIM : dr hab. Marek Bodnar, dr hab. Norbert Dojer
  • Wydział Psychologii : prof. Maciej Haman, prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Przedstawiciel Centrum Nowych Technologii UW:

prof. dr hab. Piotr Węgleński

Dyrektor Kolegium MISMaP

prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Kierownik MISDoMP

dr hab. Filip Murlak

Osoby spoza Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Marek Cieplak (Instytut Fizyki PAN).