Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 będzie przeprowadzona zgodnie z następującym kalendarzem:

  • 18.04 – 8.06.2018 – rejestracja w IRK 
  • 18.04 – 8.06.2018 – termin składania dokumentów
  • 18 – 20.06.2018 – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami

Miejscem składania dokumentów jest sekretariat Kolegium MISMaPu w gmachu CeNT, ul. Banacha 2c, piętro II, pok. 2004. Osoby, które w wyznaczonym terminie nie dostarczą wymaganych dokumentów, zostaną skreślone z listy kandydatów.

Limit miejsc: 4

Skład komisji rekrutacyjnej:

Przewodniczący:

dr hab. Filip Murlak, prof. UW

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Tomasz Bauer

dr hab. Krzysztof Bińska

dr hab. Marek Bodnar, prof. UW

prof. dr hab. Marek Cieplak

prof. dr hab. Michał Cyrański

dr hab. Norbert Dojer

dr hab. Maciej Haman, prof. UW

dr hab. Maciej Kamiński

prof. dr hab. Joanna Kufel

prof. dr hab. Marek Maleszewski

prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

dr hab. Ewa Smolska, prof. UW

dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW

prof. dr hab. Piotr Węgleński

dr hab. Andrzej Witowski

dr hab. Barbara Woronko

Przedstawiciele doktorantów:

mgr Joanna Macnar

mgr Tymoteusz Oleniecki