Ogłoszenia dla doktorantów

Wstępne/okresowe badania lekarskie

Lista placówek, w których można wykonać bezpłatnie badania lekarskie:
http://mwomp.pl/badania-uczniow-2017-wykaz-podmiotow/

Stanowisko Rady Programowej ws prac doktorskich

Na posiedzeniu dnia 1 kwietnia 2016 r. Rada Programowa MISDoMP podjęła uchwałę ws. preferowanej formy pracy doktorskiej.

Treść uchwały

 

Elektroniczne Legitymacje Doktoranckie

Doktoranci I-go roku proszeni są o składanie podań o wydanie elektronicznej legitymacji doktoranckiej (ELD) wraz z dowodem dokonania opłaty.

Podanie należy wydrukować w systemie IRK.

Opłata za wydanie ELD: 17 zł (25,50 zł za duplikat)

Nr konta: 56 1160 2202 0000 0000 7648 6236

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

tytułem: opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej Imię i Nazwisko Doktoranta

Zakwaterowanie doktorantów w Domu Pracownika Naukowego

26.03.18

Osoby, które chcą przedłużyć zakwaterowanie lub ubiegać się o zakwaterowanie w DPN w roku ak. 2018/19 powinny złożyć kwestionariusz wraz z wymaganymi zaświadczeniami oraz opinią opiekuna naukowego w sekretariacie K MISMaP do 17 kwietnia.

Dla osób ubiegających się o przedłużenie zakwaterowania kwestionariusze będą wydawane w administracji DPN. Osoby ubiegające się o pierwsze zakwaterowanie mogą pobrać kwestionariusz ze strony internetowej

https://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/dom-pracownika-naukowego/

lub odebrać w Biurze Spraw Socjalnych (pok. nr 19).

Kwestionariusz należy drukować dwustronnie!