Ankieta studentów Wydziału Socjologii UW

Cześć!

Jesteśmy studentami i studentkami drugiego roku licencjatu na kierunku socjologia. Ankieta ta jest efektem naszej pracy w ramach przedmiotu Metody Badań Ilościowych. Składa się ona z 29 pytań, jej wypełnienie zajmuje średnio 11 minut. Celem naszego badania jest poznanie sytuacji materialno-bytowej studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Chcemy zadać Ci pytania dotyczące Twojego mieszkania, dochodów, wydatków, pracy zarobkowej oraz stylu życia. Ankieta jest całkowicie anonimowa, ale jeśli z jakiegokolwiek powodu wolałbyś/wolałabyś nie odpowiadać na którekolwiek z pytań, masz do tego pełne prawo.

Dziękujemy za udział w badaniu.

https://badanie.ws.uw.edu.pl/index.php/334726?lang=pl

w imieniu zespołu badawczego Mikołaj Bilski