Zagraniczne praktyki dla studentów i absolwentów

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103)

1. SMP KOMUNIKAT 17 SMP 2019 2020

2. SMPA KOMUNIKAT 18 19 SMPA 2019 2020