Wybory rad naukowych dyscyplin na UW

Trwają wybory członków 22 rad naukowych dyscyplin na UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej mają się one zakończyć do 31 października.

Ponieważ rady naukowe dyscyplin to zupełnie nowe organy uniwersyteckie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem opracowanym przez Zespół rektorski UW, w którym znajdą Państwo syntetyczny opis funkcjonowania rad – ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania. Tekst dostępny jest na stronie www.uw.edu.pl/rady-naukowe-dyscyplin-kompetencje-liczebnosc-sposob-wylaniania.

Informacje o wdrażaniu na UW zmian wynikających z uchwalenia nowego Statutu publikowane są na bieżąco na stronie głównej UW www.uw.edu.pl.

W najbliższym czasie otrzymają Państwo także informacje na temat innych zmian w funkcjonowaniu uniwersytetu wprowadzonych przez nowy Statut UW, w tym: rad dydaktycznych i nowej roli prodziekana ds. studenckich, szkół doktorskich i procedury nadawania stopni, spraw pracowniczych (konkursów, awansów, ocen pracowniczych, pensum).

Z pozdrowieniami

Biuro Prasowe UW