V edycji konkursu PGNiG „Młodzi Innowacyjni”.

Wydłużenie terminu nadsyłania ofert konkursowych!

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl , na załączonym formularzu, w nieprzekraczalnym, nowo ustalonym  terminie do dnia 30.11.2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem możecie Państwo znaleźć na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig.

Ogłoszenie Konkursu

V Edycja Młodzi Innowacyjni Dla PGNiG

Regulamin MIP V Edycja 2019

Formularz Oferty Projektu MIP V Edycja