Stypendium naukowe im. Prof. Leonarda Sosnowskiego

Uprzejmie informujemy, że do dnia 28 maja 2020 r. włącznie można składać dokumenty w konkursie na Stypendium naukowe im. Prof. Leonarda Sosnowskiego w kategorii Najlepszy student.
1. Stypendium jest skierowane do studentów I roku II stopnia, studiujących na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach kierunków studiów lub specjalizacji (teoretycznych bądź doświadczalnych) związanych z fizyką ciała stałego. Środki przyznawane jako Stypendium mają służyć pomocy finansowej w trakcie wykonywania pracy magisterskiej.

2. Dokumenty:
– karta przebiegu studiów za okres studiów I stopnia,
– karta dotychczasowego przebiegu studiów II stopnia,
– praca licencjacka,
– ocena pracy licencjackiej,
– informacje o pozostałych dotychczasowych osiągnięciach związanych z przebiegiem studiów i pracą naukową: nagrodach i stypendiach, publikacjach naukowych, udziale w projektach badawczych, udziale w konferencjach (z podaniem informacji o charakterze prezentacji – referat, plakat), odbytych praktykach i innych,
należy składać do 28 maja 2020 r. włącznie do sekretariatu Zakładu Fizyki Ciała Stałego, pokój 3.78 w formie elektronicznej na adres: olga.babicka@fuw.edu.pl
Ponadto:
– opinia pracownika naukowego, przekazana bezpośrednio przez niego na adres: olga.babicka@fuw.edu.pl

3. Informacje o Stypendium znajdują się na stronie:
https://www.fuw.edu.pl/tl_files/stypendia/2020-02-17_Regulamin_Stypendium_Sosnowskiego.pdf
W dniu 12 maja 2020 Kapituła Stypendium im. Leonarda Sosnowskiego zdecydowała, aby w 2020 roku wyjątkowo (ze względu na pandemię) nie wiązać Stypendium z Międzynarodową Szkołą i Konferencją Fizyki Półprzewodników „Jaszowiec”, jako że nie jest pewne, czy „Jaszowiec” się odbędzie.

Kapituła Stypendium im. Leonarda Sosnowskiego