Stypendium m.st.Warszawy im. Jan Pawła II

Centrum Myśli Jana Pawła II prowadzi nabór wniosków stypendium m.st Warszawy im. Jan Pawła II na rok akademicki 2022/23  do dnia 10 października. Stypendia adresowane są do studentów warszawskich szkół wyższych Przyznawane są także tegorocznym maturzystom,  którzy w ciągu ostatnich trzech lat odnosili sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażowali się społecznie nie zaniedbując przy tym nauki. Kryterium formalnym współdecydującym  o przyznaniu stypendium jest miesięczny dochód netto na członka rodziny studenta który nie przekracza 2000 zł. Więcej informacji pod adresami:
centrum@centrumjp2.pl

www.centrumjp2.pl