Staż w ramach programu BioLAB w USA

Rozpoczął się nabór wniosków do programu BioLAB. Studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich nauk biologiczno-chemicznych i medycznych mogą odbyć roczny staż badawczy w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA :
  • – University of Virginia, Charlottesville
  • – University of Chicago, Chicago
  • – University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
  • – Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City
Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.
Więcej informacji na stronie internetowej Programu BioLAB: WERSJA PL – https://fulbright.edu.pl/biolab/, WERSJA EN – https://en.fulbright.edu.pl/biolab/.