Sample Prep Summer Course 2019

Sample Prep Summer Course 2019 odbędzie się w dniach 25-27 września na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kurs organizowany jest przez międzynarodowy zespół ekspertów zajmujących się preparatyką próbek: Prof. Janusza Pawliszyna z University of Warterloo, Kanada, Prof. Stiga Pedersen-Bjergaard z University of Olso, Norwegia, Prof. Elię Psillakis z Technical University of Crete, Grecja, Dr Ezel Boyaci z Middle East Technical University, Turcja i Dr Barbarę Bojko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kurs obejmie zarówno tradycyjne jak i mikroekstrakcyjne metody oparte o ekstrakcję do fazy stałej i ciekłej, jak również najnowsze trendy łączenia szybkiej preparatyki próbek z bezpośrednią analizą w spektrometrze mas.

Tegoroczna edycja koncentruje się na preparatyce próbek biologicznych tj. płynów biologicznych i tkanek. Przez wszystkie trzy popołudnia uczestnicy szkolenia zaangażowani będą w doświadczenia w laboratorium, gdzie w praktyce będą wykonywać analizy porównawcze z wykorzystaniem różnych metod, w tym ekstrakcji do fazy stałej (SPE), ekstrakcji ciecz-ciało stałe (SLE) poprzedzonej homogenizacją próbki, mikroekstrakcji do fazy stałej i ciekłej (odpowiednio SPME i LPME), ekstrakcja za pomocą elektromembrany (EME), a także zapoznają się z technikami typu direct coupling.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej https://www.sampleprep.tuc.gr/en/home/ oraz https://www.cm.umk.pl/aktualnosci-2/4551-sample-prep-summer-course-2019.html

Ze względu na praktyczny charakter kursu ilość miejsc jest ograniczona.

Dział Promocji i Informacji CM
Collegium Medicum w Bydgoszczy
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, budynek dydaktyczny patomorfologii, parter
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 585-38-13, 52 585-38-19
www.cm.umk.pl/promocja