Rozporządzenie w sprawie organizacji pracy na UW

Rozporządzenie JM Rektora UW w sprawie organizacji pracy od 1 października br. 

Covid M.2020.408.Zarz.217