Przedsiębiorczość studencka – raport

Czym jest przedsiębiorczość studencka i co ją określa? Jak widzą ją studenci i studentki, a jak postrzegają polskie uczelnie? Jakie cechy posiada przedsiębiorcza studentka i przedsiębiorczy student? I wreszcie – w jaki sposób uczelnie wspierają przedsiębiorczych studentów?
Na te i inne pytania odpowiada raport JustStart. Przedsiębiorczość studencka, czyli…, który został przygotowany na zlecenie Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego przez Ośrodek Ewaluacji.
Raport opublikowany jest wraz z krótkim artykułem wprowadzającym na stronie Uniwersytetu Warszawskiego a także na stronie Inkubatora UW.