Promocja nauki przez AstraZeneca

W ramach współpracy z firmą AstraZeneca organizowane są m.in. dwa wydarzenia związane z promocją nauki.

1. Ogłoszony został konkurs dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego I i II stopnia „Case study for students”. Tematyka konkursu jest bardzo szeroka, w konkursie mogą wziąć udział studenci UW niezależnie od kierunku, na którym studiują. Dane informacyjne dostępne są również na stronie tematycznej stronie internetowej pt. Na pograniczu nauk oraz stronie Wydziału Chemii.
https://npn.ckc.uw.edu.pl/case-study-for-students/
https://npn.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/59/2021/05/CASE-STUDY-for-Students.pdf
https://npn.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/59/2021/05/Rules-of-CASE-STUDY-for-Students.pdf
https://npn.ckc.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/59/2021/05/Regulamin-konkursu-Case-study-for-students.pdf

2. W dniu 15 czerwca 2021 w godzinach 16:00 – 17:00 odbędzie się otwarte spotkanie on-line z laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny Prof. Charlesem M. Rice. Spotkanie organizowane jest w ramach programu Nobel Prize Inspiration Initiative, we współpracy z firmą AstraZeneca oraz Uniwersytetem Warszawskim. Organizatorem spotkania jest również Wydział Chemii UW. Link do rejestracji uczestników: https://www.eventbrite.co.uk/e/interview-and-qa-with-charles-m-rice-tickets-152856366507

Obie powyższe inicjatywy związane są realizacją programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie
Prodziekan WCh – Zbigniew Rogulski
tel. 506 984 211

Informacja przekazana przez profesora Andrzeja Kudelskiego