Projekt badawczy EUROSTUDENT

Uniwersytet Warszawski bierze udział w siódmej edycji międzynarodowego projektu badawczego EUROSTUDENT. Celem tego projektu jest zgromadzenie i porównawcze opracowanie wskaźników statystycznych, dotyczących społecznych i ekonomicznych uwarunkowań życia studentów w państwach europejskich. Zasadniczym elementem projektu jest sondaż na reprezentatywnej próbie, 10 000 studentów. Zapraszamy studentów MISMaP do udziału w badaniu.

Ankieta zajmie ok. 15 minut, dostępna jest do końca czerwca. Wypełnij jeszcze dzisiaj:

https://pbs.pl/eurostudent

___________________________________________________________________________

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź: https://www.eurostudent.eu/   Napisz: eurostudent@pbs.pl

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl