Program BioLAB 2024-25 – rekrutacja otwarta!

Otworzono nabór do Programu BioLAB 2024-25!

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA studentom i studentkom studiów magisterskich oraz doktoranckich nauk biologiczno-chemicznych i medycznych:
• University of Virginia, Charlottesville
• University of Chicago, Chicago
• University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas
• Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City
Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Programu BioLAB: WERSJA PL – https://fulbright.edu.pl/biolab/, WERSJA EN – https://fulbright.edu.pl/biolab-program/.

W trakcie trwania naboru odbędą się spotkania stacjonarne z założycielem Programu – prof. Zygmuntem Derewendą w różnych miejscach w Polsce. Dodatkowo planujemy również spotkania online, w których udział weźmie koordynatorka Programu Patrycja Donaburska oraz stypendyści/stki obecnie biorący udział w Programie. Wszystkie informacje o spotkaniach są na bieżąco uaktualniane na stronie internetowej Programu.

Pytania dotyczące uczestnictwa w programie proszę kierować bezpośrednio do koordynatorki programu Patrycji Donaburskiej na adres: patrycja.donaburska@fulbright.edu.pl