Zapisy na zajęcia na MIM

Trwa rejestracja dodatkowa na przedmioty prowadzone przez MIM UW – mogą Państwo rejestrować się (i wyrejestrowywać) w niej bezpośrednio do tych grup, w których są wolne miejsca. Jeśli dziś, w bieżącej turze rejestracji nie ma dostępnych wolnych miejsc na przedmiocie, to być może pojawią się one w ciągu następnych dni lub w kolejnej turze (17-22.10) – proszę próbować.
Jeżeli to się jednak nie uda, to mailowe prośby o zarejestrowanie na
przedmioty ponad wyznaczone limity proszę przesyłać w dniach 20-26.10
wyłącznie na adres rejestracje@mimuw.edu.pl (należy dołączyć zgodę
prowadzącego). Decyzje co do zaakceptowania lub odrzucenia próśb
zostaną podjęte do końca października, proszę jednak mieć na uwadze,
że zgoda prowadzącego nie gwarantuje jeszcze zarejestrowania na
przedmiot