Zajęcia WF

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 Rektora UW studentów studiów I stopnia i jednolitych magisterskich obowiązuje realizacja 90h obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Zgodnie z tym Zarządzeniem student ma prawo (w miarę wolnych miejsc) do dodatkowych bezpłatnych 60h zajęć wf. Studenci, którzy mają w systemie USOS 90 żetonów, a chcieliby realizować dodatkowe zajęcia w ramach przyznanego limitu, proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu (mail).