Wnioski o stypendium socjalne – aktualny regulamin

Szanowni Państwo,

 

pragnę poinformować, że w Monitorze UW została opublikowana nowelizacja Regulaminu świadczeń [1] (zarządzenie nr 27 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego).

 

Wyżej wspomniane zarządzenie zawiera istotne informacje dot. okresu przyznawania między innymi świadczeń oraz organu właściwego dla rozpatrywania wniosków o stypendium socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 oraz w następnych latach.

 

 

Wszelkie pytania dotyczące wniosku o stypendium socjalne możecie Państwo kierować na adres: bpm@uw.edu.pl.