VI Forum GIS na UW

Organizatorzy uniwersyteckiego konsorcjum tworzonego przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Geologii, Wydział Biologii oraz Instytut Archeologii Wydziału Historii  zapraszają do udziału w VI Forum użytkowników metod systemu informacji geograficznej – GIS.
Termin: 19 marca (warsztaty)
               20 marca (konferencja)
Miejsce: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych / Wydział Geologii