Tutorial on Mathematics (bachelor level) – ZIP

Serdecznie zapraszamy na wykłady i ćwiczenia (Tutorial) z matematyki (piątki od godziny 14-tej do 15 45). Zajęcia w języku angielskim będą prowadzone przez Prof. Juliana Henna. Zapisy przez USOS. Wykłąd wyceniony jest na 3 punkty ECTS.
Tutorial on Mathematics (bachelor level) – ZIP
https://usosweb.chem.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=1200-1MATPLZ

Tutorial on Mathematics, jest kursem licencjackim z matematyki.
Matematyka ma kluczowe znaczenie we wszystkich naukach przyrodniczych. Celem zajęć jest pogłębienie znanych pojęć matematycznych i doskonalenie umiejętności ich stosowania. Każda lekcja zawiera wiedzę podstawową, definicje, przykłady i ćwiczenia, dzięki czemu wyuczone lekcje są natychmiast wdrażane, a na pytania można udzielić odpowiedzi. 60 minut wykładu + 30 minut ćwiczeń. Kurs jest otwarty dla wszystkich studentów chemii, chemii medycznej i nanonauki. To jest interesująca alternatywa dla kursów języka polskiego.
Główne tematy poruszane na kursie:
Wprowadzenie, podstawowa notacja i pojęcia
Wielomiany
Wektory
Macierze
Układ równań liniowych
Przestrzenie wektorowe
Wartości własne
Równania różniczkowe
Liczby zespolone
Ciągłość
Szeregi i ich granice
Różniczkowalność
Szeregi potęgowe
Szereg Taylora