Stypendia ministra na rok 2017/2018

DOKTORANCI

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Wnioski o stypendium ministra doktoranci mogą generować w USOSweb od 7 sierpnia 2017 r., od godz. 20.00.

Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce Dla wszystkich wybrać Wnioski.

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do Sekretariatu K MISMaP w terminie do 25 września 2017.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie BSD.

 

STUDENCI 

Wnioski o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów w roku akademickim 2017/2018

Wnioski o stypendium ministra studenci mogą generować w USOSweb od 7 sierpnia 2017 r., od godz. 20.00.

Aby wygenerować wniosek o stypendium należy zalogować się do USOSweb i w zakładce  Dla wszystkich  wybrać Wnioski.

Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać jego pierwszą stronę (kandydatura) oraz oświadczenie o zgodzie

na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie internetowej ministerstwa oraz wraz z załącznikami dostarczyć do Sekretariatu K MISMaP

w terminie  do 25 września 2017.

Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się  na stronie BSS