Stypendia dla olimpijczyków w ramach IDUB

W ramach działania I.3.1 IDUB uruchomiono nową edycję programu stypendialnego dla studentów pierwszego roku. Wnioski należy składać do 15 listopada.  Stypendium nie wyklucza się ze stypendium rektora.
Informacje dodatkowe:
Marek Cygan  cygan@mimuw.edu.pl,
Beata Rębacz  brebacz@mimuw.edu.pl