Spotkanie na Wydziale Psychologii

Wydział Psychologii organizuje dwa spotkania dla nowych studentów. W spotkaniach  mogą wziąć również udział nowi studenci MISMaP zainteresowani psychologią:

7 września o godz.14  i drugi raz o godz.16  – USOS i rejestracje na kursy; (rejestracje zaczynają się 8 września);

25 września o godz.14  i drugi raz o godz.16  – zasady studiowania, prawa i obowiązki, regulaminy, samorząd itp.