SMS ERASMUS -nabór studentów i doktorantów

W ramach projektu Erasmus- mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi, studenci i doktoranci mają możliwość odbycia studiów częściowych poza Unią Europejską. Obecnie prowadzony jest nabór na wyjazdy na studia do krajów partnerskich (IRAN, IZRAEL, JORDANIA, ROSJA, SERBIA) realizowanych w ramach programu Erasmus w najbliższym roku akademickim (semestr zimowy) – projekt KA107 edycja 2017.

  1. Zainteresowani studenci/doktoranci samodzielnie składają swoje dokumenty do bwz do 5 kwietnia do godz. 15.00 (Pałac Kazimierzowski, pok. 29c).
  2. Komplet dokumentów to:
    1. list motywacyjny w języku angielskim, · dokument poświadczający znajomość języka obcego (wymagany poziom znajomości języka – załącznik
    2. oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany (_oświadczenie dot. mobilności_), · pozwolenie na skierowanie na studia częściowe (załącznik 1) · plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów)
  3. Po zakończeniu naboru, kompletne wnioski zostaną przedstawione członkom komisji rektorskiej ds. oceny wniosków stypendialnych, którzy dokonają ostatecznej oceny na podstawie kryteriów wymienionych w Zasadach.
  4. Każde stypendium (5 miesięcy) składa się z dofinansowania kosztów podróży (wg odległości) oraz kosztów pobytu (stała wysokość 650 EUR miesięcznie niezależnie od kraju).
  5. UWAGA: wyjazdy do uczelni The David Yellin Academic College of Education w Jerozolimie dostępne są tylko dla studentów/doktorantów Wydziału Pedagogicznego lub studentów/doktorantów innych wydziałów, którzy w ramach swojego planu studiów/badań realizują pokrewne przedmioty/tematy.

Informacje, znajdują się też na stronie http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie zakładka O projekcie „Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi> KA107/2017”

W razie pytań lub wątpliwości informacji udziela JAKUB REJNIAK

Jakub.Rejniak@adm.uw.edu.pl

Sekcja Programów Edukacyjnych Unii Europejskiej Biuro Współpracy z Zagranicą