Rejestracja na zajęcia WUM na semestr letni roku 2019/2020

  • do 16.01.2020 r. oferta zajęć WUM będzie widoczna w USOSul dla studentów UW oraz oferta zajęć UW będzie widoczna na stronie internetowej WUM,
  • od 22.01.2020 r. do 05.02.2020 r. odbędzie się rejestracja studentów na zajęcia (jest to termin rejestracji dla studentów UW i WUM).
  • Rejestracja na UW rozpocznie się o godz.:. 21:00 i zakończy o godz.: 23:59.

 

Studenci UW będą rejestrować się na przedmioty WUM za pomocą rejestracji żetonowej (tak jak np. na przedmioty ogólnouniwersyteckie).

Kod rejestracji: 8120-WUM-2019L

Nazwa rejestracji :

Rejestracja na przedmioty fakultatywne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

8120-WUM- Przedmioty fakultatywne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Żetony:

typu: WUM

1 żeton = 1 godzina

limit żetonów na jedną osobę = 90

żetony są bezpłatne