Rejestracja na zajęcia oferowane przez WUM

Od 09.09.2021 r. – będzie widoczna oferta zajęć WUM dla studentów UW na stronie rejestracji żetonowej UW,

Ø od 13.09.2021 r. do 23.09.2021 r. – odbędzie się rejestracja studentów na zajęcia – jest to termin rejestracji dla studentów UW i WUM,

Ø dla studentów UW zapisujących się na przedmioty oferowane przez WUM rejestracja rozpocznie się o godz. 21:00 i zakończy o godz. 23:59.

Ø link do strony rejestracji żetonowej UW https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/

Ø Poniżej informacje dotyczące rejestracji żetonowej:

studenci UW będą rejestrować się na przedmioty WUM za pomocą rejestracji żetonowej (tj. na przedmioty ogólnouniwersyteckie).