Rejestracja na zajęcia na Wydziale Filozofii

W razie braku miejsc na zajęciach – studenci mogą być dorejestrowani ręcznie, przez pełnomocnika ds. USOS (p.A.Chybińska). Takie dorejestrowanie następuje na wniosek studenta, za zgodą prowadzącego.

Osoby ubiegające się o dorejestrowanie na zajęcia, na których nie ma już wolnych miejsc, powinny:

1) skontaktować się mailowo z osobą/osobami prowadzącymi zajęcia i uzyskać zgodę prowadzącego/prowadzących na dorejestrowanie;

2) wypełnić formularz Zdalna Rejestracja Dodatkowa

3) przesłać wypełniony formularz na podany adres mailowy.

W formularzu należy wkleić treść maila ze zgodą prowadzącego. Formularze bez zgody nie będą przyjmowane.

W wypadku przedmiotów składających się z wykładów i ćwiczeń – zgoda osoby prowadzącej ćwiczenia jest obligatoryjna.

Obowiązuje zasada: jeden przedmiot = jeden formularz.

Maile w sprawie rejestracji dodatkowej, z załączonym formularzem, proszę zatytułować: „rejestracja ręczna na zajęcia na WFZ”.