Rejestracja na Wydziale Chemii

Studenci rejestrują się bezpośrednio sami na zajęcia na Wydziale Chemii (nie przesyłają podań na MISMaP)